اطلاعات:

نشانی: تهران ، خیابــان مطهـــری، خیابـان علی اکبـــری (پارســـا) ، پلاک ۴۷ ، واحـــد ۲

۲۱-۸۸۵۱۸۲۵۶ (۹۸+)

۲۱-۸۸۵۱۸۲۵۷ (۹۸+)

info@qparking.com

ساعات کاری

شنبه
۹:۰۰-۱۸:۰۰
یکشنبه
۹:۰۰-۱۸:۰۰
دو شنبه
۹:۰۰-۱۸:۰۰
سه شنبه
۹:۰۰-۱۸:۰۰
چهارشنبه
۹:۰۰-۱۸:۰۰
پنج شنبه
۹:۰۰-۱۴:۰۰
جمعه
تعطیل

ارتباط با ما: