پارکینگهای چند طبقه :

این پارکینگها که بسته به تعداد طبقات انها به پارکینگهای دوبل(DOUBLE) ، تریبل (TRIBLE) و…. مشهورند سیستمی بسیار ساده در مقایسه با دیگر پارکینگها دارند که عبارت است از یک اسانسور که اتومبیل را درارتفاع جابجا میکنند و اتومبیلها روی هم چیده میشوند که چیزی شبیه به پارکینگ مزاحم هستند

به این معنی که خروج اتومبیل از طبقات بالا منوط به خالی بودن طبقات پایین است. این سیستم برای کسانی مناسب است که مالک بیشتر از یک اتومبیل هستند مثلا خانواده ای که هر کدام از اعضای ان دارای یک اتومبیل هستند و ورود و خروج را با هم تنظیم و با هم تعامل میکنند عیب بزرگ این نوع پارکینگ عدم استقلال اتومبیلها برای ورود و خروج است.

ویدیوی آشنایی با پارکینگ چند طبقه

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۸۸۵۱۸۲۵۶ (۰۲۱) و یا ۸۸۵۱۸۲۵۷ (۰۲۱) تماس حاصل فرمایید